Inou-Battle wa Nichijou-kei no Naka de

Season Review

 

Inou-Battle wa Nichijou-kei no Naka de

 


 

Insights

 

Oh God no Hatoko!
Kushikawa Hatoko: Her Cry of Isolation

 

Hatoko's Cry For Attention
Kushikawa Hatoko: Her Cry For Attention